3 начина да подобрите подхода си към оценяването

woman lecturer

По статия на Джаваро Ръсел

 

Много висши учебни заведения са се потопили в процеса на оценяване на резултатите от обучението, но срещат затруднения с въвеждането на ефективни практики. Тези незадоволителни процеси често произвеждат незадоволителни резултати за това, което студентите действително са усвоили.

Използването на измерване на резултатите от обучението само за да се срещнат изискванията за акредитация е като да поръчаш смартфон, да свалиш десетки приложения и накрая да използваш само едно, с което да си съставяш списъци.

Джаваро Ръсел

Измерванията на резултатите от обучението трябва да се използват като инструмент за насърчаване на сътрудничеството между преподаватели и администратори, за да се проследи въздействието на учебната програма върху студентите, които са били въвлечени в нея.

Ето няколко съвета от опита ни с експерти по оценяването, практици и преподаватели, които да ви помогнат да съставите пътната си карта към превръщането на данните от тези изследвания в завладяващи истории за процеса на учене и преподаване.

1. Първо поставете целите

Ключово е да се мисли за оценяването като за възможност за изследване. Процесът на оценяване, дори да не изглежда така на пръв поглед, е полу-експериментален изследователски проект. Точно както учен прави хипотези преди експеримент, оценяващите ще извлекат полза да вземат под внимание резултатите, които очакват да открият, използвайки за база студентите, за които работят и учебния план, който са предприели.

Ето пример: академична програма, която иска да изследва до каква степен основния учебен план дава на студентите количествените/качествените умения по грамотност, необходими за курсовете в по-високите нива. В този случай може да се разработи проучване, което да определи въздействието на общото образование върху грамотността.

Хипотези като тази могат да се развиват, преди да се проведе самото оценяване на студентите. Поставяйки тези цели в самата концепция, институциите ще установят, че процесът е бил по-полезен за идентифициране на елементи, които се нуждаят от подобрение.

2. Въвлечете преподавателския колектив

Оценяването на постиженията на студентите може да бъде полезно не само за администраторите, но и за преподавателския колектив. Активното въвличане на вторите във всички аспекти на оценъчния процес им позволява да изградят по-силни връзки между педагогиката, учебния план и ученето в резултат на тях. Когато преподавателите разбират какво се измерва и как се измерва, те могат по-добре да интерпретират значението на резултатите от оценяването. Разбирайки контекстуално резултатите от оценяването, членовете на факултета могат да вземат решения как тези резултати могат да повлияят на курсовете и на студентите им.

Преподавателите имат задълбочени наблюдения върху това как студентите се ангажират с отделните курсове и с учебната програма. Тези наблюдения са необходими за ефективната употреба на оценяванията.

3. Мислете за учебната си програма като за едно цяло

Очакванията към институциите да предоставят доказателства и да изразят стойността на образованието, което предлагат, са по-високи от всякога. За да успяват в това, цели департаменти трябва да се обединяват и да мислят за въздействието на учебните си програми. Възприемането на този холистичен поглед към учебната програма е ключово за преминаването от културата на подотчетността към културата на доказателствата. Това означава отправянето на задълбочен поглед към всеки курс в учебния план и как той предоставя учебните дейности, които студентите използват за учене и за постигане на резултатите, които очаквате от тях.

Ако оценяванията Ви бъдат изравнени с учебния план, по-добре ще можете да идентифицирате къде да отделите ресурси за промени, когато студентите не изглежда да постигат поставените образователни цели.

Да погледнем напред

През последните няколко десетилетия дискусиите и дейностите около оценяването на резултатите от ученето във висшето образование значително се промениха. В отговор на нарастващите нужди на институциите, ETS разработват различни изпити за измерване на степента, до която студентите постигат целите на учебната програма. Възползвайки се от тези и други изпити, университетите могат да постигнат най-доброто в оценяването.

В края на краищата, всичко се свежда до процесите на преподаване и учене. Оценяванията предоставят свидетелствата, необходими за определяне на необходимите подобрения.